Skautské středisko Litomyšl

AKTUALITY

07.12.2018

Farní a skautský ples

02.12.2018

Děkujeme Pardubickému kraji!

20.11.2018

Lánská hučka

12.09.2018

Lánská hučka

02.09.2018

Zahájení skautského roku

26.08.2018

A je po táborech

01.04.2018

Úklid černé hory v Litomyšli

16.01.2018

Farní a skautský benefiční ples

10.12.2017

Betlémské světlo

17.09.2017

Lánská hučka

Projekt nové skautské klubovny

VELKÝ SEN LITOMYŠLSKÝCH SKAUTŮ- NOVÁ KLUBOVNA

Oddíly skautů a skautek, jejichž klubovny se nacházejí v Ropkově ulici a také na litomyšlské farnosti, se rozhodli k velkému kroku- postavit si svoji vlastní klubovnu. Navážou tím na myšlenku, která zde již byla kolem r. 1945, kdy si místní skauti chtěli vybudovat klubovnu, což jim bohužel nebylo dopřáno- činnost Junáka byla komunisty byla r. 1950 násilně pozastavena. Komunisté v průběhu let zabavovali skautům majetek, a proto v r. 1990, po obnovení skautingu v Litomyšli, se děti scházejí na družinových schůzkách v městem zapůjčených klubovnách. Litomyšlští skauti by si tedy rádi vytvořili budovu skautského volnočasového centra, které by se nacházelo v blízkosti II. a III. Základní školy v lokalitě Větrník. Tento pozemek bude díky vstřícnosti města Litomyšl skautům poskytnut k výstavbě.
  Spolupráci na tomto projektu také přislíbila Farní charita Litomyšl, která by zde vybudovala nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nejde o instituci s bezbariérovým vstupem pro fyzicky handicapované, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale o zařízení, které má pomáhat k prevenci sociálně patologických jevů ( šikaně, kriminalitě, drogové závislosti aj. ) dospívající mládeže. Na území Litomyšlska se takovéto zařízení splňující potřebné standarty nenachází, takže by zde zajisté našlo své uplatnění.
  A co si skauti přejí nejvíce? Snad jen, aby tento projekt nezůstal pouhým snem a podařilo se ho proměnit ve skutečnost. Nestačí k tomu ovšem málo, je potřeba získat dotace od Evropské unie a také příspěvky od sponzorů, které tento projekt osloví. Doufejme, že tuto myšlenku podpoří a skauti budou v plánovaném roce 2011 konečně " ve svém ".
 
Šárka Dočkalová

Lilie, září 2008

 

LITOMYŠLŠTÍ SKAUTI SNÍ O VLASTNÍ KLUBOVNĚ

Litomyšlské oddíly skautů a skautek, jejichž klubovny se nyní nacházejí v Ropkově ulici a také na litomyšlské farnosti, se odhodlaly k důležitému kroku- postavit si svoji vlastní klubovnu. Navážou tak na myšlenku svých předchůdců, kteří kolem roku 1945 začali spřádat stejné plány. Ty však o pět let později zhatilo násilné pozastavení činnosti Junáka komunisty.
 ,, Komunisté v průběhu let zabavovaly skautům majetek. Od roku 1990, kdy byl v Litomyšli skauting obnoven, se děti scházejí na družinových schůzkách v městem zapůjčených klubovnách. Litomyšlští skauti by si tedy rádi vytvořili budovu skautského volnočasového centra, " říká Šárka Dočkalová.
   Skautům vyšlo vstříc město, které nabídlo pozemek v blízkosti II. a III. základní školy v lokalitě Větrník, a spolupráci na tomto projektu přislíbila také Farní charita Litomyšl, která zde hodlá vybudovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
  „ Nejde o instituci s bezbariérovým vstupem pro fyzicky handicapované, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale o zařízení, které má pomáhat k prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou šikana, kriminalita či drogová závislost dospívající mládeže. Na Litomyšlsku takovéto zařízení, splňující potřebné standarty, dosud chybí, a tak by zajisté našlo své uplatnění, " vysvětluje Šárka Dočkalová.
  K tomu, aby smělý projekt nezůstal pouhým snem a podařilo se ho proměnit ve skutečnost, bude zapotřebí získat dotace od Evropské unie a příspěvky od sponzorů, které tento projekt osloví. ,, Doufejme, že tuto myšlenku podpoří a skauti budou v plánovaném roce 2011 konečně ve ´svém´ " uzavírá Šárka Dočkalová.

TRS, 4.září 2008

 

SKAUTI ODVÁŽNĚ NAVAZUJÍ NA MYŠLENKU PŘEDKŮ

Skauti jsou velmi blízko svého snu. Už desítky let totiž oddíly v Litomyšli usilují o vybudování vlastní klubovny. Pokud dosáhnou na dotaci z Evropské unie, za tři roky se přestěhují do „ svého“. V objektu na Větrníku blízko základních škol navíc vznikne nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
  Dodnes se skauti scházejí v prstorách města a v litomyšlské farnosti. „ Tyto klubovny nám ale kapacitně nestačí a hygienicky nevyhovují, pro všechny oddíly chceme postavit společný objekt, " uvedla skautka Šárka Dočkalová. Snaží se tak dokončit myšlenku z roku 1945. Lidé tehdy dokonce už kupovali symbolické cihly. Klubovna měla stát právě na Větrníku.
„ Činnost Junáka ale o pět let později násilně komunisté zastavili a zabavili skautům majetek," připomíná minulost Dočkalová. V novém objektu počítají skauti se čtyřmi klubovnami, knihovnou, archivem, společenskou místností, kuchyňkou, dílnou a lezeckou stěnou.
  Projekt skautů podporuje rovněž farní charita. Ta zde plánuje zřízení nízkoprahového centra pro mládež. Nepůjde o instituci s bezbariérovým vstupem pro fyzicky hendikepované, ale o zařízení, které pomůže k prevenci šikany, kriminality nebo drogové závislosti dospívajících lidí. „ Ve svitavském okrese takové zařízení jednoznačně chybí. V Naději funguje klub Velryba, kam chodí děti od šesti do šestnácti let, " sdělila Markéta Kovářová z Farní charity Litomyšl.
  Projekt je zajímavý, ale otázkou zůstávají peníze. „ Podali jsme žádost o grant do programu, který vypsala Evropská unie. Navíc naše aktivita patří mezi pilotní projekty Pardubického kraje. Celkové náklady na výstavbu objektu dosahují dvanácti a půl miliónů korun, " dodala Šárka Dočkalová.
  Skauting byl v Litomyšli obnoven po roce 1990. Oddíly sdružují děti nejen z Litomyšle, ale také z okolních vesnic.

Iveta Nádvorníková

Svitavský deník, 4. září 2008


KRŮČEK PO KRŮČKU SI SKAUTI PLNÍ SVŮJ SEN
 
  V minulém čísle Lilie jste byli seznámeni s plánem litomyšlských skautů postavit si vlastní klubovnu. Nyní bych vás ráda informovala, co dělají skauti pro to, aby se jejich sen stal skutečností.
  Skautské středisko Litomyšl “Liliový kruh“ oslovilo grantovou agenturu Eurogrant ze Žďáru nad Sázavou, která spolupracuje na přípravě projektové dokumentace pro podání žádosti o finanční dotaci na tento projekt LILIE- Volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z dotačního programu s názvem „ Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory Rozvoj měst“.
  Dále jsou připraveny dvě smlouvy- o partnerství, o pronájmu, které se projednávají s ředitelkou Farní charity Litomyšl Bc. Markétou Kovářovou.
  Jak bude vlastně plánovaná budova vypadat? Budou se zde nacházet 4 oddílové klubovny; společenská místnost, která bude sloužit ke konání různých akcí ( např. besedy, přednášky, vzdělávací akce a to nejenom pro děti a mládež, ale i pro veřejnost ); dále také knihovna se zaměřením na volnočasové aktivity s prostorem na archivaci kronik a dalších dokumentů+  počítače. Také se zde bude nacházet dílna určená k provádění různých rukodělných aktivit; kuchyňka sloužící k výuce dětí připravovat různé pokrmy a osvojování si různých dovedností ( včetně mytí nádobí a úklidu, což zajisté ocení rodiče u svých ratolestí ).
  V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež zřízeném Farní charitou Litomyšl se budou nacházet dvě klubovny+ kancelář pracovníků tohoto zařízení.
  Celá budova bude s bezbariérovým přístupem, počítá se i s výtahem a sociálním zařízením pro tělesně postižené. Tím tak bude umožněno zapojit do činnosti skautů handicapované děti, což v současných prostorách kluboven není bohužel možné. Také sem budou mít přístup osoby se sníženou pohyblivostí ( např. senioři ).
  V okolí místa plánované stavby se nachází hřiště, louka a park, které zajisté najdou své uplatnění u celé řady pohybových aktivit a her dětí.
  Budova volnočasového centra a nízkoprahového zřízení pro děti a mládež poskytne nejenom dětem celou řadu aktivit a přispěje tak k plnohodnotnému využití jejich volného času.

Šárka Dočkalová

Lilie, říjen 2008

PROJEKT SKAUTŮ VYBRÁN JAKO PILOTNÍ

  Dne 22.9. 2008 byl Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod  projekt litomyšlských skautů schválen jako pilotní.
  Projekt LILIE- volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v nemalé konkurenci dalších 73 žádostí dosáhl největšího hodnocení. Se svými 98 body se umístil na nejvyšší příčce.
  Co pro skauty tento velký úspěch vlastně znamená? Projekt se stal pilotním, což znamená, že se stal vzorovým pro další potenciální žadatele a příjemce. Skautům bude především poskytována asistence při přípravě tohoto projektu. Tato pomoc bude zajisté velkým přínosem při realizaci projektu.
  Pokud vás náš projekt zaujal a chtěli byste se o něm dozvědět více, rádi vás přivítáme 28.11. 2008 na 2. skautském plese v Lidovém domě, kde kromě zajímavého programu, budete informováni o plánech skautů postavit si novou klubovnu a také zde proběhne  prezentace celého projektu.

Šárka Dočkalová

Lilie, listopad 2008

 

 
Posekanec
Oddíl dobré naděje
Ostříži
Devítky
Tři slunce
 
Redakční systém MaRS 2.0 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz