Skautské středisko Litomyšl

AKTUALITY

07.12.2018

Farní a skautský ples

02.12.2018

Děkujeme Pardubickému kraji!

20.11.2018

Lánská hučka

12.09.2018

Lánská hučka

02.09.2018

Zahájení skautského roku

26.08.2018

A je po táborech

01.04.2018

Úklid černé hory v Litomyšli

16.01.2018

Farní a skautský benefiční ples

10.12.2017

Betlémské světlo

17.09.2017

Lánská hučka

Ročenka Litomyšle 07

ROČENKA MĚSTA LITOMYŠLE 2007
Rok 2007 ve  středisku Junáka v Litomyšli proběhl ve znamení výročí 100 let světového skautingu. Připojili jsme se k oslavám a do druhého století jsme vkročili s odvahou k novým projektům. Na jaře byla zvolena výrazně omlazená středisková rada, správy střediska se ujal Petr Kopecký-Pegi, registrovalo se 148 členů z řad dětí i dospělých. 
Základem unikátní skautské výchovné metody je práce dětí v malé skupině vrstevníků, která svým uspořádáním má simulovat dětskou partu. Takových part – družin se v našich klubovnách scházelo každý týden přes deset pod hlavičkou čtyř oddílů. Velkou motivací pro jejich snažení byla nová podoba celostátního Svojsíkova závodu, která se nesla v duchu myšlenky „skaut si ví rady“. V květnu v Dolním Újezdě si pak vybojovala družina chlapeckého oddílu Ostřížů postup do krajského klání. O víkendových dnech připravily oddíly střediska pro děti více než 40 výprav, dobrodružných her a výletů. Kromě tradičních míst v okolí Litomyšle – skal Maštalí, bazénu v České Třebové, Kozlovského kopce apod. jsme vyzkoušeli také lyžovačku v Orlických horách, puťáček s GPS po Vysočině, velkolepou oslavu 100 let v Praze nebo divadelní představení. Vrcholem skautského roku jsou letní tábory. Devítky se letos vypravily do indiánských týpí ve Verměřovicích na Tiché Orlici, Tři Slunce bloudili Afrikou ve stylu Indiana Jonese na Posekanci u Budislavi, Oddíl Dobré naděje odjel z nádraží 9 a ¾ do Bradavic u Pernštejna a Ostříži zvládli horolezeckou expedici na velkém putovním táboře Vysočinou.   
Skautské středisko pořádá také akce pro širokou veřejnost. Pro mladé duchem od 15 let do hluboké dospělosti byla určena noční šifrovací hra Medard ve tmě. Tradiční Lánská Hučka na podzim mohutně oslavila 15. ročník a pan starosta jí předal občanský průkaz. V ulicích města jste mohli potkat skauty prodávající kytičky pro Ligu proti rakovině, na Černé Hoře zase sbírali po zimě odpadky. Na podzim jsme Litomyšlany pozvali do Kotelny na večer ve prospěch stavby škol pro Etiopské děti. Velikou a nad očekávání úspěšnou novinkou se ukázal být První skautský ples v Lidovém domě. Přes tři stovky skautů z Litomyšle i okolí, někdejších skautů, rodičů a přátel střediska všech generací s nadšením luštilo celovečerní hru, tleskalo originálním přetančením a bouřilo nadšením nad půlnočním baletním překvapením. Termín příštího ročníku plesu už je vyvěšen na nových webových stránkách www.skauting.cz/litomysl, kde najdete také odkazy na jednotlivé oddíly a spoustu dalších informací.
Středisko Junáka děkuje za podporu městu Litomyšl, sponzorům, kteří nám umožňují práci s dětmi, a rodičům malých skautů za jejich důvěru. 

 
Posekanec
Oddíl dobré naděje
Ostříži
Devítky
Tři slunce
 
Redakční systém MaRS 2.0 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz