Skautské středisko Litomyšl

AKTUALITY

07.12.2018

Farní a skautský ples

02.12.2018

Děkujeme Pardubickému kraji!

20.11.2018

Lánská hučka

12.09.2018

Lánská hučka

02.09.2018

Zahájení skautského roku

26.08.2018

A je po táborech

01.04.2018

Úklid černé hory v Litomyšli

16.01.2018

Farní a skautský benefiční ples

10.12.2017

Betlémské světlo

17.09.2017

Lánská hučka

rozpočet 2014

ORIENTAČNÍ ROZPOČET STŘEDISKA PRO ROK 2014

 

PŘÍJMY

 

15 000 Kč

členské příspěvky

40 000 Kč

dotace MŠMT

30 000 Kč

MÚ Litomyšl – činnost

180 000 Kč

MÚ Litomyšl – provoz klubovny

80 000 Kč

půjčovné Posekanec

20 000 Kč

výdělky (ples, sněm, apod.)

10 000 Kč

přebytky z táborů a akcí

375 000 Kč

CELKEM

 

VÝDAJE

 

170 000 Kč

provoz klubovny

50 000 Kč

Posekanec provoz

20 000 Kč

Posekanec větší opravy

16 000 Kč

vzdělávání

10 000 Kč

reprezentace - závody apod.

5 000 Kč

střediskové akce (Hučka apod.)

2 000 Kč

pojištění zodpovědnosti

5 000 Kč

běžný kancelářský provoz

8 000 Kč

běžné náklady oddílů

286 000 Kč

CELKEM

 

MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE:
- nákup budovy k rekonstrukci pro potřeby kluboven 400 tis 
- splátka zbývající částky 100 tis

 

PLÁNOVANÉ GRANTOVÉ A DOTAČNÍ PŘIHLÁŠKY:


Podpora volnočasových aktivit, Pardubický kraj
- žádost o příspěvek na nové vybavení kuchyně na Posekanci

Podpora ekovýchovných aktivit, Pardubický kraj
- žádost o příspěvek na serii čtyř výprav do CHKO s ekovýchovným porgramem

Grantová výzva společnosti ADfors
- žádost o příspěvek na nákup spotrtovního vybavení

Grantová výzva společnosti PARTNERSTVÍ a NESTLÉ
- žádost o příspěvek na sytém využití dešťové vody na Posekanci

Fond obnovy nemovitostí Junáka
- žádost o příspěvek na opravu střechy na Posekanci

Fond nemovitostí Junáka
- žádost o příspěvek na nákup pozemku pod budovou nakoupovanou pro klubovny

během roku budeme dále sledovat mopžnosti grantů a dotací a zvažovat další žádosti

 

 

 

 

 
Posekanec
Oddíl dobré naděje
Ostříži
Devítky
Tři slunce
 
Redakční systém MaRS 2.0 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz