Skautské středisko Litomyšl

AKTUALITY

07.12.2018

Farní a skautský ples

02.12.2018

Děkujeme Pardubickému kraji!

20.11.2018

Lánská hučka

12.09.2018

Lánská hučka

02.09.2018

Zahájení skautského roku

26.08.2018

A je po táborech

01.04.2018

Úklid černé hory v Litomyšli

16.01.2018

Farní a skautský benefiční ples

10.12.2017

Betlémské světlo

17.09.2017

Lánská hučka

spaní v CHKO

Jak to je s přespáním v CHKO třeba na puťáku?

Tento „vzkaz“ ze strany správ chráněných krajinných oblastí je výsledkem kauzy místopředsedy sdružení Děti země, který podal žádost o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny a po jejím zamítnutí se neváhal obrátit na soud.

Předpokládáme, že téměř každý skaut či rover řešil někdy situaci bivakování nejen v chráněné oblasti. Proto jsme pro vás připravili informace z podkladů kolem výše zmiňovaného případu, které by se vám mohly někdy hodit.

Výsledkem v úvodu zmiňované žádosti o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, a tím možnosti legálně „bivakovat“ v chráněných územích, je zjištění, že spaní v chráněných oblastech BEZ STANU ČI PŘÍSTŘEŠKU je legální a bylo zbytečné i žádat o výjimku.

Příslušné usnesení CHKO Poodří, o kterou se v výše uvedené kauze jednalo, je k nahlédnutí zde . Podobná vyjádření vydávají následně i další CHKO. Činností, na kterou je v chráněných oblastech podle zákona zapotřebí výjimka, je táboření. Spaní pod širákem ale dle výkladu státních úředníků není tábořením ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro které by bylo potřeba požádat o výjimku.

Samozřejmě je při bivakování (spaní pod širákem) třeba tím spíš a důsledněji dodržovat pravidla vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášek zvláště chráněných území.

Bivakující osoby:

1. okolo sebe nerozhazují odpadky,
2. nerozdělávají otevřené ohně (netýká se vařičů),
3. nestaví kromě stanů ani přístřešky (celtové nebo z přírodních materiálů),
4. nepřijíždějí a neparkují s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace (lesní a polní cesty jsou účelové komunikace s vjezdem jen na povolení),
5. v národních přírodních rezervacích nevstupují a nevjíždějí mimo turisticky vyznačené cesty,
6. v maloplošných chráněných územích nehorolezí na nepovolených skalách,
7. v maloplošných chráněných územích nevstupují bez povolení do jeskyní (mimo turistické cesty),
8. při bivakování nezničí zvláště chráněné rostliny nebo živočichy nebo je neruší (rádia a různé typy hudební produkce),
9. na jednom místě bivakují pouze jednu noc (jde vlastně o nouzové přespání).

Bivakování (spaní pod širákem) na jednu noc je považováno za nouzové přespání. Vícedenní bivak na jednom místě již naplňuje podstatu táboření jako souhrnu různých činností umožňujících vícedenní pobyt v přírodě s přenocováním (dlouhodobější překrytí a zatížení spací plochy) včetně přípravy stravy, hygieny a likvidace odpadů.

 

 
Posekanec
Oddíl dobré naděje
Ostříži
Devítky
Tři slunce
 
Redakční systém MaRS 2.0 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz